با توجه به ضریب نفوذ اینترنت و گوشی های هوشمند فعالیت در فضای مجازی از اهمیت فوق العاده بالایی برخوردار است. از این رو یادگیری مهارتهای فعالیت در فضای مجازی و توان کار فرهنگی جزء الزامات این حوزه است.